U heeft letselschade wanneer u buiten uw schuld letsel heeft opgelopen ten gevolge van een ongeval. Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, arbeidsongeval, beroepsziekte of een fout in een product. Misschien bent u arbeidsongeschikt en heeft u inkomensschade. U heeft dan recht op een schadeloosstelling.